Bhukor Bhat Lyrics – Jyotishma Chetia

You are currently viewing Bhukor Bhat Lyrics – Jyotishma Chetia

Bhukor Bhat Lyrics : sung by Jyotishma Chetia. The Assamese song “Bhukor Bhat” lyrics is written by Saurav Saikia and music by Lakshyajit Boruah.

  • Bhukor Bhat Song Info/Credits :
  • Assamese Song : Bhukor Bhat
  • Singer : Jyotishma Chetia
  • Additional Vocals : Lakshyajit Boruah
  • Music : Lakshyajit Boruah
  • Lyrics : Saurav Saikia
  • Mixed & Mastered By : Lakshyajit Boruah

Bhukor Bhat Lyrics

O.. bhatore soruti patim
Tuloi bate sai thakim
Toi aahi khabi bhukore bhat
Kakhote moi bohim

O lage ne nelage xudhim
Jur kori moi jasim
Thaki gole tur kahite
Moiyu egora gilim

Ae senai mukhore mitha maat
Ae senai morom thakibo taat
Ae senai mukhore mitha maat
Ae senai morom thakibo taat

Ae senai titiki tita maat
Nidibi dei nidibi dei
Kola poribo kolijat
Ae nidibi dei nidibi dei
Kola poribo kolijat oi

O.. barire khutora edali dudali
Hole goi emuthi
Hijaai khuwam tuke nijor buli

Mukhore mitha maat ekhari dukhari
Jabo buku bhori
Jetiyai mon kobi kakhot bohi

Ae gorom dinot bisoni
Marim jabi tuponi
Gorom dinot bisoni
Marim jabi tuponi

Jodi morom komi jaai
Ae he morom ae he morom
Lobi bukut haboti
Ae he morom ae he morom
Lobi bukut haboti muk

Ae jaan kolijati bhoi nokoribi
Ei jyotishma nohoi jano
Kam nojona suwali

Ae jaan kolijati bhoi nokoribi
Ei jyotishma nohoi jano
Kam nojona suwali

O botor sai dhuiye dim
Ture kapur kani
O Jukha logai pati dibi
Bahore dang edali

Morom tuloi morom hasi jaam
Ae senai ture moromote
Habu dubu khai mori jam
Ae senai ture moromote
Habu dubu khai mori jam
Ae senai ture moromote
Habu dubu khai mori jam oi

Bhukor Bhat Song Video

Bhukor Bhat Lyrics