Jalaiya Gela Lyrics (জ্বালিয়ে গেলা) – Lamiya Islam Ananna

You are currently viewing Jalaiya Gela Lyrics (জ্বালিয়ে গেলা) – Lamiya Islam Ananna

Jalaiya Gela Lyrics (জ্বালিয়ে গেলা) : sung by Lamiya Islam Ananna. The “Jalaiya Gela” lyrics are collected from the other sources and has music by Rezwan Sheikh.

Jalaiya Gela Song Info:
Bengali Song : Jalaiya Gela
Singer : Lamiya Islam Ananna
Music : Rezwan Sheikh
Lyrics : Collected
Music Label : Sangeeta

Jalaiya Gela Lyrics

Tumi dekhiao dekhla na
Suniyao sunla na
Jalaiya gela moner agun
Nivaiya gela na

Tumi dekhiao dekhla na
Suniyao sunla na
Jalaiya gela moner agun
Nivaiya gela na

Tumi dekhiao dekhla na
Suniao sunla na
Jalaiya gela moner agun
Nivaiya gela na

Mon joila jay sobai dekhe… amar
Mon jole keu dekhe na re
Mon jole keu dekhe na

Mon joila jay sobai dekhe… amar
Mon jole keu dekhe na re
Mon jole keu dekhe na

Temni koira amar moner
Temni koira amar moner
Agun jole keu dekhe na
Nivaiya gela na

Tumi dekhiao dekhla na
Suniao sunla na
Jalaiya gela moner agun
Nivaiya gela na

Bobai jemon swapno dekhe hai re
Kotha to se bolena re
Kotha to se bolena

Bobai jemon swapno dekhe hai re
Kotha to se bolena re
Kotha to se bolena

Temni koira boba mone amar
Temni koira boba mone amar
Kotha koile keu sone na
Nivaiya gela na

Tumi dekhiao dekhla na
Suniao sunla na
Jalaiya gela moner agun
Nivaiya gela na
Tumi jalaia gela moner agun
Nivaiya gela na
Tumi jalaiya gela moner agun
Nivaiya gela na

Jalaiya Gela Song Video