Morom Lagi Jai Lyrics – Subasana Dutta & Kussum Kailash

You are currently viewing Morom Lagi Jai Lyrics – Subasana Dutta & Kussum Kailash
Morom Lagi Jai Lyrics - Subasana Dutta & Kussum Kailash
Morom Lagi Jai Lyrics – Subasana Dutta & Kussum Kailash

Morom Lagi Jai Lyrics : sung by Subasana Dutta & Kussum Kailash. The Assamese song “Morom Lagi Jai” is written by Kussum Kailash & Lekhraj Nanda and music by Palash Gogoi.

Morom Lagi Jai Song Info/Credits :
Assamese Song “Morom Lagi Jai”
Singer : Subasana Dutta & Kussum Kailash
Lyrics & Tune : Kussum Kailash & Lekhraj Nanda
Music : Palash Gogoi
Additional Tai Lyrics : Lanmai Changbun Phukon & Nang Kham
Mixing & Mastering : Diganta Bordoloi
Cast : Vivek Bora & Diganggana Bora

Morom Lagi Jai Lyrics by Subasana Dutta & Kussum Kailash

|…………….…………….|

Tuke Dekhi Janu
Morom Lagi Jai
Bohu Kotha Janu
Kobole Mon Jai

Aasotiyakoi Log Pabole Mon Jai
Tuk Haboti Dhori Je Thome Nupuwai
Jukai Tule Sai Homoniya Jai

Janu Sapi Sone Mon
Bhoiye Lagi Jai

Tuke Dekhi Janu
Morom Lagi Jai
Bohu Kotha Janu
Kobole Mon Jai

Music……………………..

Toi Ghon Koliya
Mure Mon Boliya
Tuke Deha Bhal Pau Moi

Toi Mon Jokhola
Mure Mon Bhabona
Muke Xun Ture Xote Oi

Toi Ghon Koliya
Mure Mon Boliya
Tuke Deha Bhale Pau Moi

Toi Mon Jokhola
Mure Mon Bhabona
Muke Xun Ture Xote Oi

Ghonai Loge Pai
Hepah Thaki Jai
Thaku Xopunore Roi
Tuloiye Bate Sai

Aasotiyakoi Log
Pabole Mon Jai
Mohonga Morom Tu
Loboloi Mon Jai

|……………..…………….|

O Dehi Ooi Jakoi
Bai Thakungte
Dubi Oi Bilote
Muke Pai Matili Toi

O Log Palung Lajote
Homoniyar Aarote
Matung Tuk Kihote Moi
Monor Khaloi Te Bhoralung Tuke

Janu Sokho Roko Mur Bhoiye Lagi Jai
Tuke Dekhi Janu Laje Lagi Jai
Monor Bohu Kotha Monote Roi Jai

Morom Lagi Jai Song Video

Morom Lagi Jai Song Video