Bukur Aapun Buli Lyrics – Richa Bharadwaj

Bukur Aapun Buli Lyrics : sung by Richa Bharadwaj. The Assamese song "Bukur Aapun Buli" lyrics is written by Mridusmita Devi and has music by Trion Mahanta.

Comments Off on Bukur Aapun Buli Lyrics – Richa Bharadwaj

Barixar Boroxune Lyrics – Richa Bharadwaj

Barixar Boroxune Lyrics : sung by Richa Bharadwaj. The Assamese song "Barixar Boroxune" lyrics is written by Hridoy Chandan and has music by Hridoy Chandan.

Comments Off on Barixar Boroxune Lyrics – Richa Bharadwaj

Morome Tanise Lyrics – Richa Bharadwaj

Morome Tanise Lyrics : sung by Richa Bharadwaj. The Assamese song "Morome Tanise" lyrics is written by Chinmoy Kaushik & Joy Nirvan and music by Pronoy Dutta.

Comments Off on Morome Tanise Lyrics – Richa Bharadwaj