Bisaru Jei Moi Lyrics – Simanta Shekhar

Bisaru Jei Moi Lyrics: The song is sung by Simanta Shekhar. The Assamese song Bisaru Jei Moi lyrics is written by Anup Barua and has music by Poran Borkotoky.

Comments Off on Bisaru Jei Moi Lyrics – Simanta Shekhar